Thursday, 13 March 2014

Throwback Thursday- New York City 2013

Last spring my friend Nathalie flew to the US and stayed there for a few weeks (I'm so very jealous!). She came back with many memories and beautiful photos. To my request, especially for You, my precious readers, she also wrote a few words about New York. Check this out, she has one heck of a talent. :*

Zeszłej wiosny moja przyjaciółka Natalia poleciała na kilka tygodni do Stanów (rany, jak ja jej zazdroszczę!). Przywiozła stamtąd wiele wspomnień i pięknych zdjęć. Na moją prośbę, specjalnie dla Was, moi kochani, napisała też parę słów o Nowym Jorku. Co jak co, ale talent pisarski to ona ma :*


'New York is not only a city of glass skyscrapers. New York is the air, people, Broadway, exclusive restaurants and cheap bars, yellow cabs... it is the atmosphere.

I've never thought that in the area of Times Square the wind would blow so heavily. And not only there!

For us- Europeans a shocking phenomenon might be the fact that the traffic lights next to pedestrian crossings are totally useless for the residents of New York... at least it seems to be like that when you see them crossing the crowded streets in large groups.

"Nowy Jork nie jest tylko siedzibą ogromnych szklanych wieżowców. Nowy Jork to powietrze, ludzie, Broadway, ekskluzywne restauracje i tanie knajpy, żółte taksówki... to atmosfera. 

Nigdy nie pomyślałabym, że przy Times Square może tak wiać! I nie tylko tam.

Dla nas - europejczyków szokującym zjawiskiem może być to, ze sygnalizacja świetlna przy przejściach dla pieszych jest mieszkańcom Nowego Jorku do niczego nie potrzebna... a przynajmniej takie to sprawia wrażenie, gdy widzi się ich, przechodzących wielkimi gromadami przez zatłoczone ulice. I'll never forget how huge an impression made on me one of the italian restaurants, which I visited with my american guestfamily. Obviously, being in this city imposs an obligation to eat a famous New York cheesecake. It's not the only typical 'New York' thing. In fact, everything is unique there, Broadway for example. The most beautiful, magical place is the theatre hall in Majestic Theatre-  gold room with crimson chairs and a huge stage. Another impressive thing is the way that the female part of the audience dress. And that means smart, refined gowns.

When a spectator, leaves the Broadway theatre after an evening spectacle they're surrounded and lit by billions of colourful illuminations from the buildings, billboards and shops on Times Square. At night the wind in New York is not so strong. But the crowds stil cross the streets. And it's still beautiful.'

Nie zapomnę jakie wrażenie zrobiła na mnie jedna z włoskich restauracji, w której gościłam razem z moją amerykańską rodziną. Oczywiście, będąc w tym mieście obowiązkowo trzeba skosztować nowojorskiej odmiany "sernika" , tzw. cheesecake'a . Nowym Jorku niemal wszystko jest niepowtarzalne. Kolejnym, wyjątkowym miejscem, o którym nie należy zapomnieć - wspominając o Nowym Jorku - jest Broadway. Najpiękniejsze, najbardziej magiczne miejsce. Sala teatralna w Majestic Theatre to przepiękna, złota sala ze szkarłatnymi fotelami i ogromną sceną. Wrażenie, oprócz wnętrza teatru, robią również eleganckie sukienki, w jakich część damska widowni ma zwyczaj się zjawiać. 
Gdy widz, po wieczornym przedstawieniu opuszcza już teatr na Broadwayu, zostaje otoczony i oświetlony milionami kolorowych iluminacji dobiegających z budynków na Times Square, billboardów oraz ze sklepów. W Nowym Jorku nocą już tak nie wieje. Lecz nadal ludzie tłumami przechodzą przez jego ulice. I nadal jest pięknie."


TO SHARE YOUR MOMENTS WITH ME, CONTACT ME VIA https://www.facebook.com/OnceOneGirl OR https://www.facebook.com/OnceOneGirl.

JEŻELI CHCECIE SIĘ PODZIELIĆ ZE MNĄ JAKĄŚ CIEKAWĄ HISTORIĄ, PISZCIE NA : https://www.facebook.com/OnceOneGirl LUB  janefebray@gmail.com.


No comments:

Post a Comment