Friday, 13 December 2013

Outdoor activities- 50. post!

Well, well, well- here it comes- our 50. post ;) It's been nearly a years since I posted something for the first time. It feels more like a few days than 11 months. Me and Naya had so much fun writing and taking pics, that we almost forgot about another important thing (urgh -.-) -->school. That's why this period was also quite difficult and we couldn't insert our posts regularly. However, we're very happy, that You've stayed with us anyway. ^^

No więc...oto nadchodzi- nasz 50. post ;) Minął prawie rok od kiedy dodałam pierwsze zdjęcia. Wydaje mi się że od tego czasu minęło kilka dni, a nie 11 miesięcy. Ja i Naya tak świetnie się bawiłyśmy, że prawie zapomniałyśmy o innej ważnej rzeczy (eh -.-) -->szkole. Dlatego ten czas był nie tylko przyjemny, ale także trudny i niestety nie zawsze mogłyśmy regularne dodawać posty. Jesteśmy wdzięczne, że mimo to jesteście z nami. ^^


Below You can see the effects of a creative afternoon with my younger sis- a future artist ;) This pictures were taken at the end of October. I was so busy with my exams, that I couldn't insert them on our blog until now. By the way, isn't needlework a great way to spend Your free time? :D I try to consider it when I have a temptation to sit in front of TV or computer (unfortunately, sometimes I'm to tired to do anything else). 

Poniżej możecie zobaczyć efekty kreatywnego popołudnia spędzonego z moją młodszą siostrą- przyszłą artystką ;) Te zdjęcia zostały zrobione pod koniec października- byłam zbyt zajęta z powodu egzaminów, żeby wcześniej wstawić je na bloga. A tak przy okazji, czyż robótki ręczne nie są wspaniałym pomysłem na spędzanie czasu? :D Staram się brać to pod uwagę, kiedy odczuwam pokusę siedzenia przed telewizorem albo komputerem (niestety, czasem nie czuję się na siłach, żeby robić coś innego). 

Have a nice lecture ;)

Miłej lektury. ;)Let's start! Components of the recipe for the 'Autumn leaves' : autumn leaves ^^, pait, paintbrush, markers, pens, crayons, glue, sheets of paper, scissors...
No to zaczynamy! Składniki do przepisu na 'Jesienne liście : jesienne liście ^^, farba, pędzle, pisaki, kredki, długopisy, klej, kartki, nożyczki...


Firstly, we painted the leaves, then we imprinted them on the sheet of paper.
Najpierw pomalowałyśmy liście, a potem odcisnęłyśmy je na kartce papieru.


Then we outlined them...
Następnie obrysowałyśmy je...


...and added some ornamens.
...i dodałyśmy parę ozdóbek.


 Paintbrushes and paint- You're gonna need them.
Pędzle i farby- z pewnością Wam się przydadzą.Markers are useful  too.
Pisaki też są potrzebne.

Here are the effects of our work:
Oto efekty naszej pracy:
 
   
I hope You've enjoyed my post :) Visit our FANPAGE for more photos and inspiration!
Mam nadzieję, że spodobał się Wam mój post :) Odwiedźcie nasz FANPAGE- jeszcze więcej zdjęć i inspiracji!

No comments:

Post a Comment