Saturday, 21 December 2013

Not really white Christmas.

They have a long tradition, are being held in many countries and many of us (I'm talking about Polish ppl) don't know that they actually didn't originate in Poland, but in fact they come from central Europe- Germany, France, Austria, Italy... I'm talking about Christmas markets, which are also called 'Weihnachtsmarkt', 'Christkindlmarkt'... (they have more names, check out Wikipedia, I don't want to copy the article ;)). These names  are obviously in German- 'Weihnachten'= 'Christmas', 'Christkindl'='Little Jesus'.  'Markt' means without any doubt 'a market'. 

Mają długą tradycję, odbywają się w wielu państwach i wielu z nas nie wie, że nie zostały one zapoczątkowane w Polsce, ale tak naprawdę pochodzą z Europy środkowej- Niemiec, Francji, Austrii, Włoch... Mam na myśl jarmarki świąteczne, nazywane inaczej 'Weihnachtsmarkt', 'Christkindlmarkt'... (mają więcej określeń, sprawdźcie sobie na Wiki, bo  nie chcę kopiować całego artykułu ;)). Nazwy te pochodzą oczywiście z języka niemieckiego- 'Weihnachten' to Święta Bożego Narodzenia, 'Christkindl' to Dzieciątko Jezus. 'Markt' oznacza oczywiście jarmark.


In Cracow, we have one of he most beautiful Chistmas markets in Poland. It is situated on the main square- the largest medieval town square in Europe. It is held there every year between the 25th of November and the 26th of December. In 2008 Weihnachtsmarkt in Cracow was put on a list (prepared by 'Times' magazine) of 20 the best european Christmas markets.

W Krakowie mamy jeden z najpiękniejszych świątecznych jarmarków w Polsce. Jest on usytuowany na Rynku Głównym- największym średniowiecznym rynku w Europie. Jarmark odbywa się każdego roku w dniach 25 listopada- 26 grudnia. W 2008 roku został on uznany przez magazyn 'Times' za jeden z 20 najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie.


Altough in Cracow this winter is not really a winter (at the moment we have no snow), the citizens and tourists can feel the atmosphere of Christmas by coming to the market square where they can find dozens of market stalls selling delicious traditional delicacies, handmade gifts, local crafts, jewellery and Christmas trinkets. Captivated by the rich offer of the market I also visited it and took some pics which You can see in this post and on our fanpage. If You want to find out how the Weihnachtsmarkt in Cracow looks covered with snow, check out this link.

Chociaż w tym momencie zima w Krakowie nie jest do końca taka jak powinna być (nie ma śniegu), mieszkańcy i turyści mogą poczuć atmosferę świąt poprzez odwiedzenie Rynku Głównego, gdzie znajduje się mnóstwo straganów oferujących świąteczne przysmaki, ręcznie robione cudeńka, lokalne wyroby, biżuterię oraz świąteczne błyskotki. Skuszona bogatą ofertą jarmarku, ja także postanowiłam go odwiedzić i zrobić parę fotek, które możecie zobaczyć w tym poście oraz na naszym fanpage'u. Jeżeli chcecie się przekonać, jak krakowski jarmark bożonarodzeniowy wygląda podczas prawdziwej zimy, odwiedźcie tą stronę.
Did You enjoy the post? The next one coming soon!!! Check out this link for daily news.

Podobał Wam się mój post? Kolejny już wkrótce!!! Zapraszam do odwiedzenia naszego fanpage'u.

No comments:

Post a Comment